alphaservis OPRAVY DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ
volejte
465 322 747
volejte
777 765 501

Náhradní plnění 2012

Novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, účinná od 1. 1. 2012, výrazně omezila podmínky pro poskytování tzv. náhradního plnění zaměstnávání OZP. Byl stanoven limit odpovídající 36ti násobku průměrné mzdy za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením. Změny se týkají převážně poskytovatelů, dotknou se však i odběratelů náhradního plnění.

Dopady stanoveného limitu

Novela zákona stanovuje dodavatelům náhradního plnění horní hranici pro jeho poskytnutí. Hodnota služeb, které dodavatel může v rámci náhradního plnění nabídnout, nesmí přesáhnout 36ti násobek průměrné měsíční mzdy za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením. Český statistický úřad vyhlásil 8. 12. 2011 průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí roku 2011 v částce 23.726,- Kč. V praxi tedy firma nemůže za jednoho svého zaměstnance se zdravotním postižením poskytnout služby ve vyšší hodnotě než je částka 854.136,- Kč bez DPH.

Odběratelům tato změna přinese méně příležitostí k využití náhradního plnění pomocí odběru služeb a splnit tak svůj povinný podíl. V momentě, kdy dodavatel vyčerpá svůj stanovený limit, nebude už moci náhradní plnění poskytnout. Je tedy žádoucí dohodnout si odběr náhradního plnění v co nejbližší možné době, abyste Vaše peníze nemuseli odevzdat státu bez vlastního užitku.

Rozšíření finančního plnění na státní instituce

Novela platná od 1. ledna 2012 přináší novou povinnost pro subjekty, jejichž zřizovatelem je stát. Tyto instituce se také musí podílet na zaměstnávání OZP a plnit povinný podíl. Nově však mají možnost, či povinnost, plnit si povinný podíl finančními odvody státu.
Povinnosti poskytovatelů náhradního plnění

Novela také zavádí povinnost zaměstnavatelů OZP evidovat veškeré informace spojené s náhradním plněním. Tato evidence musí obsahovat identifikační údaje odběratele a hodnotu dodaných výrobků, služeb či zadaných zakázek.

Shrnutí

I v roce 2012 budete moci u nás poptávat výrobky a služby v rámci náhradního plnění, neboť splňujeme všechna zákonná ustanovení pro jeho poskytování. Nabídka náhradního plnění je však nově omezena, znamená to tedy, že čím dříve si objednáte naše služby v rámci náhradního plnění, tím lépe! Vyvarujete se tak odvodu „invalidní daně“ za povinný podíl do státního rozpočtu.