alphaservis OPRAVY DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ
volejte
465 322 747
volejte
777 765 501

Technická příprava pro vestavné spotřebiče

Několik základních rad pro stavební, elektroinstalační, vodoinstalační a truhlářské přípravy, předcházející montáži vestavných spotřebičů. (Rozměry uvedené v článku jsou pouze informativní a mohou se lišit dle modelu nebo značky spotřebiče).

Vestavné varné desky

Nejčastějším problémem u varných desek je jejich odvětrání. Při montáži varné desky je důležité dodržet předepsané minimální odvětrávací štěrbiny, které zajistí dostatečné ochlazování součástí varné desky.

Výřez pro varnou desku je obvykle 490x560mm, ale může se lišit dle výrobce i typu varné desky! Před vyříznutím díry si vyžádejte montážní rozměry nebo přímo fyzicky přeměřte spotřebič.

Nejdůležitějším pravidlem pro výrobce kuchyňského nábytku je zajištění odvodu tepla pod pracovní deskou. Konstrukce korpusu musí být bez překážek jak pod přední hranou desky, tak i vzadu. Minimálním průduchem pro nasávání studeného vzduchu je výřez nebo štěrbina o obsahu min. 150cm2 a mezera mezi zdí a zády nábytku.  

Větrací mřížky v soklu mohou být instalovány, nejsou však nezbytně nutné, pokud je zajištěn dostatečný přísun vzduchu a jeho proudění za nábytkem.

Připojení desky na plyn nebo elektřinu připravte tak, aby kohout nebo svorkovnice byli dobře dostupné bez složité demontáže nábytku. Pro elektrické desky umístěte krabici se svorkovnicí za vedlejší nábytkový korpus nebo pod pracovni desku kuchyně. U plynových varných panelů umístěte plynový ventil za vedlejší korpus do vzdálenosti několika desítek cm od šroubení desky tak, aby plyn bylo možno v případě potřeby okamžitě zavřít.

Vestavné trouby 

Ve většině případů se rozměry trouby od různých značek a výrobců nijak neliší. Existují výjimky s atypickou světlou výškou pro vestavbu, ale v drtivé většině se jedná o rozměr mezi 570-590mm pro klasické trouby výšky 60cm a 420-445mm pro trouby kompaktní 45cm. Šířka trouby pro vestavbu je max. 560mm,  což odpovídá standardní vnější šířce 60cm nábytkového korpusu. U současných trub počítejme už raději vždy s hloubkou 550mm.

rozmery trouby
trouba do sloupu
trouba pod desku

 

Při umístění trouby pod varnou desku dejte pozor na hloubku plechového korpusu desky, který se může potkávat s plechovým korpusem trouby. V případě umístění trouby pod pracovní desku, do které je uložena varná deska navíc dbejte vždy na dostatečné odvětrání varného panelu! (viz. Vestavné varné desky)

Vestavné myčky nádobí

montaz mycky
   U vestavných myček, stejně jako u volně stojících myček je podmínkou bezproblémové montáže dostatečný prostor pro zasunutí pod pracovní desku. Protože myčka je přístroj stojící na vlastních nožkách, nepotřebuje výrobu nábytkového korpusu, ani žádnou úpravu okolních nábytkových dílců. Pro myčky šířky 60cm je potřeba mezera o světlé šířce 60cm, pro úzké myčky je potřeba mezera o světlé šířce 45cm. Minimální podstavná výška je běžně 815mm (může se u některých výrobků lišit). Na trhu jsou takzvané myčky XL (např. Bosch, Siemens), u kterých si dejte pozor, minimální světlá výška pro podstavbu je 865mm. Většina myček je 54-55cm hluboká a proto nevytvářejte nebo odstraňte veškeré překážky na zdi, které by bránili zasunutí myčky dostatečně hluboko ke zdi. Pro napojení na vodovodní řád je připravit ventil ve vzdálenosti do 50cm od myčky. V novostavbách se odpad obvykle řeší samostatným sifonem ve zdi, ale pokud to není možné, postačí i odbočka v sifonu dřezu, do které se odpadní hadice napojí. 

Vestavné chladničky

Chladničky pro vestavbu jsou nejčastěji určeny do skříně-niky světlé výšky 1775mm, ale na trhu jsou samozřejmě i nižší-menší (např. 880, 1225, 1446mm), nebo naopak vyšší (1935mm). Chladničky mají šířku 540mm pro vestavbu do nábytkového korpusu vnější šíře 60cm. Podle varianty pantů chladničky rozlišujeme dvě varianty montáže dveří. První variantou jsou dveře na čepech, u kterých nejsou nábytková dvířka zavěšena na chladničce, ale na speciálních nízkých pantech našroubovaných do korpusu. Na nábytkových dvířkách jsou pak plastové vodící prvky, které spojují dvířka s dveřmi chladničky. Druhá novější varianta využívá tzv. nožových pantů, které umožňují větší úhel otevření chladničky a nábytková dvířka jsou zavěšena přímo na dveřích spotřebiče.
montaz chladnicky

Samostatnou kategorií jsou pak chladničky vestavné "samonosné", které nejsou určeny pro vestavbu do skříně, ale stojí přímo na podlaze mezi dvěma vysokými skříněmi, které jsou spojeny pouze půdou nad spotřebičem. Tyto chladničky mají šířku 600mm a s tím související i větší vnitřní objem.

U vestavných chladniček je potřeba dodržet předepsané odvětrávání! Větrací mřížku v soklu a odvod tepla v půdě skříně.

 

Odsavače par

Při přípravě pro odsavač par je potřeba promyslet hlavně odtah odsavače, který může do značné míry ovlivnit i celkový design kuchyně. Při návrhu kuchyně si často neuvědomujeme, že jsme limitováni umístěním stoupaček nebo trubky pro odtah vzduchu a pak musíme odtah protahovat od místa vaření až ke stoupačkám. V takovém případě můžeme využít systém plochého potrubí (výška pouze cca 6cm) pro vzduchotechniku, který lze schovat za rampu nebo přímo zasekat do zdi při zachování dostatečného průtoku vzduchu při malé výšce/hloubce. Pro vestavné odsavače potřebujete navíc připravenou skříň pro vestavbu. Jednou z variant vestavného odsavače je i výsuvný odsavač, který vyžaduje speciální konstrukci horní skříňky s "utopeným" dnem. Při výběru odsavače se poraďte s výrobcem kuchyně.

Nejjednodušší variantou pro přípravu jsou odsavače komínové, které nevyžadují žádné škříňky ani úpravy nábytku. Montáž probíhá na zeď a nerezový plech-komín obvykle překrývá jak jednotku odsavače, tak i trubku odtahu.

Důležitou přípravou pro odsavač je dodržení průřezu odtahu v celé jeho délce. Pokud např. zvolíte odsavač s vyšším výkonem s odtahem průměru 150mm, tak zredukováním průřezu na menší průřez v jakémkoliv místě odtahu snižuje průtok vzduchu a fakticky výkon odsavače! V takovém případě jsou jednotky odsavače o vysokém výkonu vlastně zbytečností.

Doporučené průřezy odtahu k výkonům odsavače:
průměr odtahu 100mm ... průřez cca 7500mm2 pro výkon do 250m3/hod.
průměr odtahu 125mm ... průřez cca 12000mm2 pro výkon do 750m3/hod.
průměr odtahu 150mm ... průřez cca 17500mm2 pro výkon nad 750m3/hod.