alphaservis OPRAVY DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ
volejte
465 322 747
volejte
777 765 501

Jak vybírat myčku?

   Pokud zvolíme vhodnou myčku pro naši domácnost a používáme ji správným způsobem, je myčka nádobí užitečným pomocníkem - šetří čas, vodu i energii. Mytí nádobí spotřebuje nemalý podíl celkové spotřeby energie v domácnosti, snaha o dosažení maximálních úspor je tedy určitě na místě. Pro menší domácnost postačí myčka s kapacitou do 8 sad nádobí, pro tří a vícečlennou rodinu je už vhodnější standardní myčka na 12-14 sad nádobí. 

Princip funkce myčky nádobí


   Myčka je zařízení, které nádobí umývá, oplachuje a suší. Mycí voda, která pod tlakem stříká z rotujících trysek, oplachuje špinavé nádobí naskládané v drátěných koších uvnitř myčky. Voda, která  je ohřívána odporovým tělesem nebo průtokovým ohřívačem vody na teplotu 35 °C až 70 °C (dle zvoleného programu), je hnána čerpadlem, cirkuluje a průběžně se filtruje několika filtry. Mycí účinek je zesilován mycím přípravkem, který působí jednak chemicky (odmašťuje), jednak mechanicky spolu s tlakovou vodou. Nádobí je následně oplachováno čistou vodou s přídavkem leštidla výrazně snižujícího povrchové napětí vody, takže po usušení nezůstanou na jeho povrchu stopy po kapkách. Sušení probíhá kondenzací teplého vzduchu na ochlazené stěně myčky, nebo jsou k ohřevu sušicího vzduchu instalována topná tělesa. U některých myček bývá sušení podpořeno ventilátorem nebo využívají vlastností minerálů zeolit. 

Parametry a pojmy:

Velikost myčky
   Rozlišujeme tři velikosti myček:
- standardní šířky 60cm (š x h x v): 60 x 60 x 85 cm, náplň 12-14 sad nádobí
- úzké šířky 45cm (š x h x v): 45 x 60 x 85 cm, náplň 8-9 sad nádobí
- stolní a kompaktní (š x h x v): 55 x 45 x 45 cm, náplň 4-6 sad nádobí

 

Provedení
   Myčky rozdělujeme na volně stojící a vestavné. Volně stojící myčky je možné postavit do prostoru, mají pohledová dvířka a pevný sokl je součástí myčky. Vestavné myčky jsou naopak připraveny pro montáž do kuchyňské linky a pro montáž je potřeba počítat s nábytkovým dvířkem a soklem. Zvláštní kategorií jsou myčky podstavné, které jsou provedeny stejně jako vestavné, ale mají pohledová dvířka, obvykle nerezová. Každou z variant je však možné zasunout pod pracovní desku (volně stojící myčku po demontáži horního krytu). Zajímavou variantou jsou i vestavné myčky, které mají ovládací prvky na horní straně dveří, stejně jako plně integrované myčky, ale přitom je zachován displej na čelním panelu (viz. obr. myčky Siemens).
panel mycky Siemens
Energetický štítek myčky

Energetický štítek

Spotřeba
Spotřebu myčky udává energetický štítek v ročním formátu, obsahuje odhadovanou roční spotřebu vody v litrech a spotřebu energie v kilowatthodinách. Výpočet vychází z předpokládaných 280 mycích cyklů za rok. Spotřeba je udaná pro referenční program Eco 50, jímž musejí být vybaveny všechny myčky v Evropské unii. Díky tomuto programu je možné jednotlivé modely porovnávat.

Účinnost mytí
Dříve uváděná na energetickém štítku. Nové energetické štítky myček nádobí již účinnosti mytí neudávají, protože všechny myčky musí splňovat nejvyšší třídu účinnosti A. 

Sušení a účinnost sušení
Vlhkost je odváděna z mycího prostoru, pára kondenzuje na vodu a míří pryč z myčky standardním způsobem do odpadu. Někteří výrobci využívají systému takzvaného aktivního sušení, kdy je nádobí zbavováno kapek vody navíc pomocí ventilátoru, někdy je označováno jako turbosušení. Podle účinnosti sušení je provedeno zařazení do třídy účinnosti sušení, která je vyjádřena pomocí písmen A až G, přičemž A označuje nejvyšší účinnost.

Hlučnost
Měří se při mytí za použití normalizovaného mycího cyklu. Stupnice měření hluku roste logaritmicky, což znamená, že nárůst hlučnosti o pouhé 3dB vnímá člověk jako dvojnásobný. Hlučnost myček se dnes pohybuje od 55 dB až po velmi nízkou hranici 39 dB. Vestavěním myčky do kuchyňské linky se může hlučnost snížit až o 2 dB.

Odložený start
   Funkce odloženého startu umožňuje začátek činnosti spotřebiče o nastavený čas. To může být výhodné například při využití sazeb s nízkým tarifem nebo nastavení konce pracovního cyklu na dobu návratu domů.
 
„auto“ programy a senzory čistoty vody
   Většina současných myček je vybavena senzorem čistoty vody, který umožňuje optimalizaci mycího cyklu – myčka zvolí vhodnou teplotu, množství vody potřebné k umytí dané náplně i čas. To se ovšem netýká všech programů myčky, ale pouze těch, které jsou označeny jako „auto“. Běžné programy mají pevně stanovený průběh včetně spotřeby vody, teploty a své délky.
 
funkce 3in1
   V současnosti již výrobci nezdůrazňují funkci, která umožňuje používat multifunkční detergenty. Většina myček je standardně vybavena funkcí nebo logikou pro používání mycích table s integrovanou leštící složkou nebo i něčím navíc.
 

Doporučení pro výběr myčky nádobí

   Pokud se rozhodujete mezi úzkou myčkou 45cm a standarní myčkou 60cm, tak pokud to není nezbytně nutné s ohledem na místo, najděte těch 15cm a zvolte vždy raději větší myčku. Parametry a spotřeby velké myčky se od úzké příliš nevzdalují, ale dostatečný prostor pro naskládání velkého nádobí v úzké myčce nenajdete. Po nedělním obědě se Vám může stát, že myčku budete zapínat opakovaně, aby jste po rodinném obědě umyly kromě talířů a skleniček i hrnce. Standarních (60cm) myček je na trhu větší výběr a z toho obvykle vyplívá i nižší pořizovací cena s ohledem na počty vyráběných kusů. Je běžně, že úzkou myčku podle Vašich představ pořídíte za vyšší cenu než větší šedesátku. 

   Spotřeby vody a energií se v posledních letech dostaly už na nejnižší možné hodnoty a rekordmany jsou bezesporu myčky Bosch a Siemens se spotřebami vody od 6l a energie od 0,7kWh na cyklus coz odpovídá energetické třídě A+++ -10%. Takové spotřeby jsou těžko překonatelné, ale je potřeba zároveň říct, že parametry jsou nepřímo úměrné i pořizovací ceně přístroje. Každé plus na energetickém štítku je cca 10% roční úspory energie a při výběru myčky doporučujeme vzít do ruky kalkulačku a spočítat odhadovanou úsporu s ohledem na vyšší pořizovací cenu. Při menším počtu mycích cyklů za rok se k nějaké návratnosti ani nemusíte dopočítat.

   Základní programová nabídka myček je v současnosti podobná u různých značek. Intenzivní program s vysokou teplotou, alespon jeden Auto program, program Eco (slouží i jako referenční k porovnávání spotřeby myček), rychlý program a program pro mytí skla s nižší teplotou najdete i u nejobyčejnější myčky nádobí. Oproti tomu nemusí být samozřejmostí Předmytí studenou vodou, další variabilní Auto programy s různými teplotami, rychlé Turbo mytí nebo přídavné funkce jako je VarioSpeed nebo Hygiena+ pro "vyvaření" kojeneckých lahví zvýšenou teplotou. Výběr myčky podle programů je individuální záležitostí každého uživatele a co využijete Vy třeba nepotřebuje někdo jiný.

   Hluk je důležitým parametrem, pokud je myčka umístěna v otevřeném prostoru. Kuchyně jsou obvykle spojené s jídelnou a obývacím pokojem, kde se hluk snadno šíří a obtěžuje. Odhlučnění myčky je opět parametrem, který je nepřímo úměrný pořizovací ceně myčky, ale v tomto případě nelze vypočítavat na kalkulačce ;) Důležitou informací pro výběr je, že rozdíl pouhé 3dB hlučnosti je pocitově dvojnásobným hlukem! Tuto radu tedy mejte na paměti při srovnávání hlučnosti např. 44dB a 47dB!

   Životnost myčky nádobí v současnosti nikdo neuvádí a ani to není možné. Živostnost ovlivňuje způsob úžívání a údržba přístroje. Prodejce uvádí délku záruční lhůty, která se může značka od značky a výrobek od výrobku lišit. U prodloužených záruk si však vždy ověřte, jedna-li se o plnou zaruku poskytovanou výrobcem nebo např. bezplatný servis, který má své podmínky a platí jej pojišťovna nebo je garantem přímo prodejce. Při výběru myčky doporučujeme ověřit dostupnost autorizovaného servisu a také zvážit služby prodejce, který uvádí přístroj do provozu. Pokud se rozhodnete pro "samoobsluhu" bez odborníka, tak pečlivě prostudujte návod k použití a uvedení do provozu.

Doporučení pro používání myčky

- Myčku zapínejte až při naplnění. Obecně platí, že větší myčky (12 nebo 14 sad nádobí) jsou efektivnější než úzké myčky na 8 příp. 9 sad (o šířce 45 cm).

- Volte vhodné programy a správné teploty, využívejte automatické a úsporné programy – zkracují mycí čas a šetří energii. Málo špinavé nádobí vyzkoušejte umýt při teplotě vody snížené na 50 °C. Na mytí skleniček používejte speciální program pro mytí skla, při kterém nedochází k tepelnému šoku a následnému zešednutí skla.

- Do myčky vkládejte jen takové nádobí, které je k tomu vhodné. V myčce se nedoporučuje umývat nádobí a příbory ze stříbra, hliníku, zinku a dřeva, nádobí s teflonovým povrchem, měděné pánve a kotlíky, příbory s dřevěnou rukojetí, sklo se zlatými ozdobami.

Údržba
   Před prvním použitím doplňte sůl a zkontrolujte stupeň tvrdosti vody. Sůl je naprosto nezbytnou pro správné fungování změkčovadla a bez ohledu na používaný mycí prostředek jí vždy řádně doplňujte. Pak zvolte správné nastavení myčky a dodržujte pokyny výrobce mycího prostředku a dávkování. Pravidelně čistěte filtr myčky. Po vyčištění ho správně nasaďte zpět. Alespoň 3x ročně použijte speciální prostředek a program pro čištění myčky bez nádobí.