alphaservis OPRAVY DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ
volejte
465 322 747
volejte
777 765 501

Nejčastější závady spotřebičů

Častým problémem u domácích spotřebičů je jejich nesprávné užívání v rozporu s návodem k použití nebo nedostatečná údržba přístroje. Pravidelnou péčí můžete předejít i větším a nákladnějším opravám nebo dokonce nevratnému poškození spotřebiče.


Časté závady praček:

 • zanesený filtr pračky
 • zanesené vstupní sítko napouštěcí hadice
 • cizý předmět mezi vanou a bubnem (např. šroubky, mince, sponky, řetízky, kostice apod.)
 • vadné topné těleso – vyhazuje jistič nebo chránič
 • vadné čerpadlo vypouštěcí nebo oběhové
 • roztržená nebo ztvrdlá manžeta vkládacího otvoru
 • nefunkční programátor
 • ložiska – zvýšená hlučnost při otáčení bubnu

 

Časté závady myček:

 • zanesený filtr
 • nenapouští nebo nevypouští vodu
 • únik vody – přetečení, myčka je buď zablokovaná nebo běží pouze vypouštěcí čerpadlo
 • myje ve studené vodě - neohřívá
 • netočí se ramena
 • kvalita mytí - nádobí není dostatečně čisté
 • matné sklenice, mapy na skle, skvrny na nádobí
 • nefunkční programátor

 

Časté závady chladniček:

 • ucpaná odtoková trubička u výparníku - skondenzovaná voda teče pod dveřmi
 • termostat
 • netěsnost dveří
 • chladnička běží nonstop a málo chladí - málo chladiva
 • vadný kompresor
 • zamrznutí NoFrost mrazáku - ucpaný odtok, vadné topné těleso nebo čidlo
 • řídící elektronika


U chladniček a mrazniček se setkáváme i se závadou úniku chladiva do izolace, která se řadí do kategorie nerentabilních oprav. Pokud se jedná o únik chladiva, je závada sice opravitelná, ale cena za takovou opravu se často blíží pořizovací ceně přístroje.

Dříve než zavoláte náš servis si prostudujte návod k obsluze, zvláště kapitoly o závadách a běžné údržbě. Některé·závady jsou způsobeny právě nedostatečnou údržbou a nesprávným používáním výrobku. Tyto vady pak nejsou uznány jako záruční. Jestliže se Vám nepodaří postupem v návodu k obsluze závadu odstranit, kontaktujte nás a objednejte·si návštěvu našeho technika.